Son əlavələr


MƏKTƏB DIREKTORLARI HAZIRLIĞI ÜZRƏ QANUNVERICILIKLƏ BAĞLI TEST

“Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları” əsasında

Təhsil qanunvericiliyi

MƏKTƏB DIREKTORLARI HAZIRLIĞI ÜZRƏ QANUNVERICILIKLƏ BAĞLI TEST

“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası” əsasında II-HİSSƏ

Təhsil qanunvericiliyi

MƏKTƏB DIREKTORLARI HAZIRLIĞI ÜZRƏ QANUNVERICILIKLƏ BAĞLI TEST

“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası” əsasında

Təhsil qanunvericiliyi

MƏKTƏB DIREKTORLARI HAZIRLIĞI ÜZRƏ QANUNVERICILIKLƏ BAĞLI TEST

“Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə Əsasnamə” əsasında

Təhsil qanunvericiliyi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinin direktoru vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin müsahibə proqramına uyğun test sualları toplusu

II HİSSƏ

Müsahibə proqramına uyğun test sualları

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinin direktoru vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin müsahibə proqramına uyğun test sualları toplusu

I HİSSƏ

Müsahibə proqramına uyğun test sualları

İşçinin məzuniyyət hüququ ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza (davamı)

Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza

Təhsil qanunvericiliyi

İşçinin məzuniyyət hüququ ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza

Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza

Təhsil qanunvericiliyi

İş və istirahət vaxtı ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza (davamı)

Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza

Təhsil qanunvericiliyi

İş və istirahət vaxtı ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza

Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza

Təhsil qanunvericiliyi

Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları, forması, məzmunu və müddəti

Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza

Təhsil qanunvericiliyi

Təhsil müəssisələrinə işçilərin işə qəbulu ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza

Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza

Təhsil qanunvericiliyi

MƏKTƏB DIREKTORLARI HAZIRLIĞI ÜZRƏ QANUNVERICILIKLƏ BAĞLI TEST

(“Fərdi təhsilin təşkili haqqında Qaydalar” əsasında)

Təhsil qanunvericiliyi

MƏKTƏB DIREKTORLARI HAZIRLIĞI ÜZRƏ QANUNVERICILIKLƏ BAĞLI TEST

(“Tədris Planı” əsasında)

Təhsil qanunvericiliyi

MƏKTƏB DIREKTORLARI HAZIRLIĞI ÜZRƏ QANUNVERICILIKLƏ BAĞLI TEST

(“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları” əsasında)

Təhsil qanunvericiliyi

MƏKTƏB DIREKTORLARI HAZIRLIĞI ÜZRƏ QANUNVERICILIKLƏ BAĞLI TEST

(“Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası” əsasında)

Təhsil qanunvericiliyi

MƏKTƏB DIREKTORLARI HAZIRLIĞI ÜZRƏ QANUNVERICILIKLƏ BAĞLI TEST

(“Ümumtәhsil mәktәblәrindә dәrnәklәrin tәşkili Qaydası” əsasında)

Təhsil qanunvericiliyi

Əmək Məcəlləsi

Əmək Məcəlləsi \ İzahlı \ I-HISSƏ

Əmək Məcəlləsi

Əmək Məcəlləsi

Əmək Məcəlləsi \ İzahlı \ II-HISSƏ

Əmək Məcəlləsi

Əmək Məcəlləsi

Əmək Məcəlləsi \ İzahlı \ III-HISSƏ

Əmək Məcəlləsi

Əmək Məcəlləsi

Əmək Məcəlləsi \ İzahlı \ IV-HISSƏ

Əmək Məcəlləsi

Təhsil Qanununa aid testlər (I hissə)

Təhsil Qanununu hansı səviyyədə bilirsiniz?

Təhsil qanunvericiliyi

Təhsil Qanununa aid testlər (II hissə)

Təhsil Qanununu hansı səviyyədə bilirsiniz?

Təhsil qanunvericiliyi

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRI RƏHBƏRLƏRI ÜÇÜN MƏKTƏB SƏNƏDLƏRININ APARILMASI HAQQINDA TƏLIMATLAR TOPLUSU (II hissə)

Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında təlimat toplusu

Təlimat

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRI RƏHBƏRLƏRI ÜÇÜN MƏKTƏB SƏNƏDLƏRININ APARILMASI HAQQINDA TƏLIMATLAR TOPLUSU (I hissə)

Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında təlimat toplusu

Təlimat

Məktəb direktorları hazıqlığı üzrə qanunvericiliklə bağlı test

“Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında Təlimat” əsasında

Qanunvericilik

Məktəb direktorları hazıqlığı üzrə hüquq sualları

Saytımızın fəal istifadəçisi, direktor hazırlığı kursunun iştirakçısı tərəfindən müsahibə proqramına uyğun hazırlanmış hüquq sualları əsasında onlayn testi təqdim edirik.

Hüquq sualları

Məktəb direktorları hazıqlığı üzrə qanunvericiliklə bağlı test

(“Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar”; Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma Qaydası”; “Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları” əsasında)

A variantı

Məktəb direktorları hazıqlığı üzrə qanunvericiliklə bağlı test

(“Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar”; Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma Qaydası”; “Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları” əsasında)

B variantı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinin direktoru vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin müsahibə proqramına uyğun suallar sistemi

Mart 27 2016, Ətraflı

Ümumi təhsil müəssisələrinin idarə olunması, məktəb sənədlərinin aparılması

Mart 28 2016, Ətraflı

Tədris prosesinin təşkili, ona rəhbərlik və nəzarət məsələləri

Mart 28 2016, Ətraflı

Ümumi təhsilin iqtisadi məsələləri

Mart 30 2016, Ətraflı

Əmək qanunvericiliyi və onun icrası ilə bağlı məsələlər. Əmək müqaviləsinin bağlanması, əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları.

Aprel 1 2016, Ətraflı

İş və istirahət vaxtı, işçilərin məzuniyyət hüquqları, onun təmin edilməsi və həyata keçirilməsi qaydaları

Aprel 6 2016, Ətraflı

Əmək haqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əmək haqqından tutulmalar

Aprel 17 2016, Ətraflı

Əmək və icra intizamının təmin edilməsi, onun pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və tətbiqi qaydaları

May 1 2016, Ətraflı

Məktəb direktoru / Praktik məsləhət

Aprel 12 2016, Ətraflı

Məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərməyə hazırlıqların görülməsi

Mart 30 2016, Ətraflı

Təhsil prosesi iştirakçıları üçün etik standartlar modeli

Mart 30 2016, Ətraflı