Abunəlik


Ümumi təhsilin iqtisadi məsələləri

V hissə


73. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbər işçiləri, inzibati, tədris-yardımçı və xidmət işləri üzrə ştatlar necə müəyyən edilir?74. Ümumtəhsil məktəblərində tarifləşmə siyahısı kim tərəfindən hazırlanır?75. Yerli təhsili idarəetmə orqanlarının tabeliyindəki ümumtəhsil məktəblərinin tarifləşmə siyahısı kim tərəfindən təsdiq edilir?76. Ümumtəhsil məktəblərində direktorun tədris (təlim-tərbiyə) işləri üzrə müavininin ştat vahidi hansı göstəriciyə uyğun müəyyən edilir?77. Məktəb direktoru və direktor müavinləri vəzifə funksiyalarının icrası ilə yanaşı, zərurət olduğu halda, ixtisası üzrə ən çoxu neçə saat dərs apara bilər?78. Ümumi təhsil müəssisələrində direktorların vəzifə maaşı neçənci dərəcə ilə ödənilir?79. Ümumtəhsil məktəblərində direktor müavinlərinin əmək haqqı necə müəyyənləşdirilir?80. Tam orta ümumtəhsil məktəblərində gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı rəhbərinin əmək haqqı hesablanarkən hansı göstəricilər əsas götürülür?81. GÇH rəhbəri həftədə nə qədər dərs apara bilər?82. Müəllimlərin əmək haqqı hesablanarkən hansı göstəricilər əsas götürülür?83. Müəllimin əmək haqqının ödəmə dərəcəsini müəyyənləşdirərkən hansı göstəricilər əsas götürüməlidir?84. Hansı dərəcələr üzrə əməkhaqqı ödənilir?85. Müəllimlər həftədə neçə saat dərs apara bilər?86. Hazırda dərəcələr üzrə müəllimlərin əməkhaqqının miqdarı nə qədərdir?87. Ümumi təhsil müəssisələrində sinif rəhbərliyi kimlərə verilir?88. Bir müəllim neçə sinifdə sinif rəhbəri ola bilər?89. Ümumi təhsil müəssisələrində sinif rəhbərliyinə görə əlavə haqq nə qədər ödənilir?90. Ümumtəhsil məktəblərində ştat vahidi müəyyən edilərkən hazırlıq siniflərinin sayı nəzərə alınırmı?91. Hazırlıq siniflərində dərs aparan müəllimlərə yazı işlərinin yoxlanılması üçün əlavə haqq ödənilirmi?92. Ümumi təhsil müəssisələrində siniflərin komplektləşdirilməsi necə aparılır?93. Ümumi təhsil müəssisələrində hansı fənlərin tədrisində siniflər iki qrupa bölünür?94. Maddi-tədris baza və ixtisaslı müəllim kadrları olmaq şərtilə sinifdə şagirdlərin sayı neçə olduqda V- IX siniflər xarici dil, fiziki tərbiyə və əmək hazırlığı fənlərindən iki qrupa bölünür?95. Eyni bir sinifdə şagirdlərin sayı 30 nəfərdən çox olduqda və ya şagirdlərin bir sinifdə tədrisinə sinif otağının ölçüsü imkan vermədikdə, həmin sinif üzrə ikinci paralel sinif təşkil edilə bilərmi?96. Ümumi təhsil müəssisəsində paraleli olmayan bir sinifdə şagirdlərin ümumi sayı 20 nəfərə çatmadıqda mövcud şagird sayı ilə sinif təşkil olunmasına yol verilirmi?97. Fakultativ, fərdi və qrup məşğələləri ən azı neçə şagird olduqda təşkili edilir?


Abunəlik