Abunəlik


Əmək haqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əmək haqqından tutulmalar

VIII hissə


140. Ümumi təhsil müəssisələrində əməyin ödənilməsi üçün tarif dərəcələri necə müəyyən edilir?141. Əmək haqqının tərkibinə nə daxildir?142. Orta əməkhaqqı nədir və necə müəyyən edilir?143. Əvəzçilik üzrə işləyən işçilərin əməyinin ödənilməsi necə həyata keçirilir?144. Müvəqqəti əvəzetməyə görə əmək haqqının ödənilməsi necə həyata keçirilir?145. Saathesabı tədris edilən dərslər üzrə əməkhaqqının ödənişi necə aparılır? Ödənilən məbləğ məzuniyyət hesablanılarkən nəzərə alınırmı?146. İşçinin əməkhaqqının hesablanması, ödənilməsi və ondan tutulmalar necə həyata keçirilir?147. İşəgötürənin sərəncamı ilə işçinin əməkhaqqından hansı tutulmalar aparıla bilər? İşçinin əməkhaqqından hansı miqdarda tutulmalara yol verilir?148. İşəgötürən tərəfindən işçiyə artıq verilmiş əməkhaqqı hansı hallarda tutula bilər?149. Ümumtəhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin əməkhaqqı hansı hallarda artırıla bilər?


Abunəlik