Abunəlik


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinin direktoru vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin müsahibə proqramına uyğun suallar sistemi

I-II hissə


1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən təhsilin icbariliyi necə təmin olunur?2. Təhsil haqqında Qanunda təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri necə müəyyənləşdirilmişdir?3. Azərbaycan Respublikasında hansı təhsilalma formaları tətbiq edilir?4. Azərbaycan Respublikasında təhsilin hansı formaları tətbiq olunur?5. Azərbaycan Respublikasında təhsilin hansı pillələri və səviyyələri var?6. Ümumi təhsilin məqsədi nədir?7. Ümumi təhsilin səviyyələri hansılardır? Hər bir səviyyə üzrə təhsilin məqsədi nədir?8. Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunlar necə qiymətləndirilir?9. Ümumi təhsil pilləsinin səviyyələri üzrə formal təhsil necə təşkil edilir?10. Ümumtəhsil məktəblərində tədris hansı dillərdə aparıla bilər?11. Evdə təhsil nə deməkdir? Evdə təhsil necə təşkil edilir?12. Fərdi təhsil nə deməkdir? Fərdi təhsil necə təşkil edilir?13. Ümumtəhsil məktəbində psixoloji, tibbi və iaşə xidməti necə həyata keçirilir?14. Dövlət ümumtəhsil məktəblərində pullu təhsil həyata keçirilə bilərmi?15. Ümumi təhsil müəssisələrinə hansı tipdən və növdən olan təhsil müəssisələri aid edilir?16. Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün hansı əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur?17. "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumlar)"ında ümumi təhsilin məzmununa verilən ümumi tələblər hansılardır?18. Ümumi təhsilin infrastrukturuna nə daxildir?19. "Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları"na əsasən I və X siniflərə qəbul necə həyata keçirilir?20. Müəllimlərin etik davranış qaydaları nə üçündür, etik davranış prinsipləri və onlara verilən tələblər hansılardır?
II hissə


Ümumi təhsil sahəsində islahatlar, strateji hədəflər və onların həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər

21. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının müəyyən etdiyi strateji istiqamətlər hansılardır?22. Dövlət Strategiyasında ümumi təhsilin inkişafı ilə bağlı hansı strateji hədəflər və tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur?23. Səriştə əsaslı ümumi təhsil dedikdə nə nəzərdə tutulur?24. 12 illik ümumi təhsilin səviyyələri üzrə formal təhsilin müddəti necə müəyyənləşdirilmişdir? 12 illik ümumi təhsilin tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin məzmununda hansı yeniliklər nəzədə tutulur?25. İstedadın erkən yaşdan aşkar olunması, inkişafı ilə bağlı hansı hədəflər nəzərdə tutulmuşdur?26. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların həyata və təhsil mühitinə inteqrasiyasının təmin edilməsi üçün hansı tədbirlər görülməlidir?27. Təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin daim yüksəldilməsini təmin etmək üçün hansı tədbirlər görülməlidir?28. Müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması üzrə Dövlət Strategiyasında nəzərdə tutulmuş tədbirlər hansılardır?29. Ümumi təhsil müəssisələrində nəticəyönlü və şəffaf idarəetmə modelinin tətbiqi nələri nəzərdə tutur?30. Ümumi təhsil müəssisələrində tədris ilinin uzadılması ilə əlaqədar "Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsinə edilmiş dəyişikliklər hansılardır?Abunəlik