Abunəlik


İş və istirahət vaxtı, işçilərin məzuniyyət hüquqları, onun təmin edilməsi və həyata keçirilməsi qaydaları

VII hissə


119. Gündəlik normal iş vaxtının müddəti nə qədərdir?120. Nahar fasiləsi iş vaxtına daxil edilirmi?121. Ümumtəhsil müəssisələrində işləyən müəllimlər üçün qısaldılmış iş vaxtı müəyyənləşdirilir?122. Məzuniyyətin hansı növlər mövcuddur?123. İşçilərə məzuniyyət verilməsi necə həyata keçirilir?124. Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən pedaqoji işçilərə işə girmə müddətindən asılı olaraq birinci əmək məzuniyyəti nə vaxt verilə bilər?125. Əmək stajına görə pedaqoji işçilərin əsas məzuniyyət müddətinə təqvim günləri əlavə olunurmu? Əmək stajına görə əlavə məzuniyyət kimlərə verilmir?126. Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən kitabxanaçı, laborant və kiçik texniki işçilərə neçə təqvim günü əsas əmək məzuniyyəti verilir?127. İşçi birinci iş ili əmək məzuniyyətinə nə vaxt çıxa bilər?128. Əmək müqaviləsinin bağlandığı vaxt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək məzuniyyətindən kimlərin istifadə etmək hüququ vardır?129. Məzuniyyətdə olduğu müddətdə işçilərin iş yeri, vəzifəsi dəyişdirilə bilərmi?130. Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlər neçə gün verilir?131. Uşaqlı qadınlara əlavə məzuniyyət neçə gün verilir?132. Hamiləliyə və doğuşa görə işləyən qadınlara neçə gün məzuniyyət verilir?133. Uşağa qulluq etmək üçün qismən ödənişli məzuniyyət nə qədər verilə bilər?134. Uşağa qulluq etmək üçün qismən ödənişli məzuniyyətin və 4 yaşınadək ödənişsiz məzuniyyətin müddəti pensiya almaq hüququ verən əmək stajına daxil edilirmi?135. Əvəzçilik üzrə işləyən işçilərə əmək məzuniyyəti verilirmi? Saathesabı qaydasında işləyən işçilərə əmək məzuniyyəti verilirmi?136. Təhsillə bağlı verilən məzuniyyətlər hansı sənədlər əsasında verilir?137. Hansı hallarda və hansı müddətə ödənişli təhsil məzuniyyətləri verilir?138. Ödənişsiz məzuniyyət hansı hallarda verilir? İşçilərin xahişi ilə verilən ödənişsiz məzuniyyətlərin müddətləri nə qədərdir?139. Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən işçinin məzuniyyət hüququ necə həyata keçirilir?Abunəlik