Abunəlik


Tədris prosesinin təşkili, ona rəhbərlik və nəzarət məsələləri

IV hissə


52. Ümumi təhsil üzrə təhsil proqramına (kurikuluma) nə daxildir?53. Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsi nə ilə müəyyən edilir?54. Ümumtəhsil məktəblərində pedaqoji prosesin təşkilinin hansı prinsipləri vardır?55. Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri necədir?56. Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə tədris olunan fənlər hansılardır?57. Ümumi təhsilin həyata keçirildiyi müəssisələrə təhsilverənlər hansı keyfiyyət göstəricilərinə malik olmalıdır?58. Ümumtəhsil məktəblərinə müəllimlərin işə qəbulu hansı qaydada həyata keçirilir?59. 10 ildən artıq pedaqoji ştajı olan, pedaqoji fəaliyyətdə 3 ilədək fasilə verən müəllimlərin yenidən işə qəbulu necə həyata keçirilir?60. Ümumi təhsil müəssisələrinə müəllim vəzifəsi istisna olmaqla, digər pedaqoji işçilərin işə qəbulu necə həyata keçirilir?61. İbtidai siniflərdə hansı fənlər ixtisas müəllimlərinə verilə bilər?62. Ümumtəhsil məktəblərində hazırlıq sinifləri hansı məqsədlə təşkil edilir?63. Məktəbə hazırlıq qruplarında məşğələ müddəti neçə dəqiqə olmalıdır?64. Səhhətində qüsuru olan uşaqların təhsili necə təşkil edilir?65. Məktəbdə dərs və məşğələ cədvəlləri kim tərəfindən hazırlanır və təsdiq edilir?66. Müəllimlərin illik və cari təqvim planları kim tərəfindən yoxlanılır və təsdiq edilir?67. Məktəbdə tədrisin keyfiyyətinə nəzarət kimlər tərəfindən həyata keçirilir?68. Təlim strategiyalarına nə daxildir?69. İnteraktiv/fəal təlim nədir?70. Böyük summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə, kim tərəfindən aparılır?71. Kiçik summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə, kim tərəfindən aparılır?72. Ümumtəhsil məktəblərinin hansı siniflərində və kim tərəfindən imtahan aparılır?Abunəlik