Abunəlik


Əmək və icra intizamının təmin edilməsi, onun pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və tətbiqi qaydaları

IX hissə


150. Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyətinin hansı növləri var?151. İşçi işində nöqsana yol verdiyi halda intizam tənbehinin tətbiq edilməsi üçün ondan izahat alınmalıdırmı?152. İşçiyə intizam tənbehi vermək səlahiyyətli şəxs kim ola bilər?153. İşçiyə verilən inzibati tənbeh nə vaxta qədər qüvvədə qalır?154. İntizam tənbehi işçi tərəfindən əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar olunduğu gündən nə qədər vaxt keçənədək (xəstə olduğu, məzuniyyətdə və ezamiyyədə olduğu vaxt nəzərə alınmadan) verilə bilər?155. İntizam xətasının törədildiyi gündən nə qədər vaxt keçdikdən sonra işçiyə intizam tənbehi verilə bilməz?156. İntizam tənbehinin verilməsi şərtləri hansılardır?157. Müəssisə daxilində fərdi əmək mübahisələrinə kim tərəfindən baxılır?158. İşçi intizam tənbehi verilərkən işəgötürən tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinin və onun hüquqlarının pozulduğunu iddia edərsə, hara müraciət etməlidir?159. İşçiyə verilmiş intizam tənbehi hansı halda qüvvədən düşmüş hesab edilir?


Abunəlik