Paylaş

Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza

İşçinin məzuniyyət hüququ ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ bazaIV hissə
I hissəyə keçid
II hissəyə keçid
III hissəyə keçid
III hissəyə keçid (davamı)
IV hissəyə keçid