E-mail Şifrə

Summativ qiymətləndirməSummativ qiymətləndirmə II-sinif

Vurma əməli

Vurma əməlləri 1-dən 2-yə kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 3-ə kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 4-ə kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 5-ə kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 6-ya kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 7-yə kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 8-ə kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 9-a kimi | На русском языке

Bölmə əməli

Bölmə əməlləri 1-dən 2-yə kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 3-ə kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 4-ə kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 5-ə kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 6-ya kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 7-yə kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 8-ə kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 9-a kimi | На русском языке

Yeni : Azərbaycan dili / Riyaziyyat / Həyat bilgisi / İnformatika / İngilis dili

60 Sual / II-sinif / Variant A

Ana dili summativ qiymətləndirmə.

Azərbaycan dili / II-sinif

Azərbaycan dili / II-sinif / Yeni

Riyaziyyatdan summativ qiymətləndirmə.

Riyaziyyat / II-sinif

Riyaziyyat / II-sinif / Yeni

Həyat bilgisindən summativ qiymətləndirmə.

Həyat bilgisi / II-sinif

Həyat bilgisi / II-sinif / Yeni

İnformatika - summativ qiymətləndirmə.

İnformatika / II-sinif

İnformatika / II-sinif / Yeni

Texnologiya - summativ qiymətləndirmə.

Texnologiya / II-sinif

Texnologiya / II-sinif / Yeni

Təsviri incəsənət - summativ qiymətləndirmə.

Təsviri incəsənət / II-sinif