E-mail Şifrə

Summativ qiymətləndirməBöyük summativ qiymətləndirmə

9-cu siniflər üçün

Azərbaycan dili və riyaziyyat fənləri / 60 qapalı test sualı

1-ci siniflər üçün

1-ci siniflər üçün böyük summativ qiymətləndirmə testləri

2-ci siniflər üçün

2-ci siniflər üçün böyük summativ qiymətləndirmə testləri

3-cü siniflər üçün

3-cü siniflər üçün böyük summativ qiymətləndirmə testləri

4-cü siniflər üçün

4-cü siniflər üçün böyük summativ qiymətləndirmə testləri

5-ci siniflər üçün

5-ci siniflər üçün böyük summativ qiymətləndirmə testləri

6-cı siniflər üçün

6-cı siniflər üçün böyük summativ qiymətləndirmə testləri

7-ci siniflər üçün

7-ci siniflər üçün böyük summativ qiymətləndirmə testləri

8-ci siniflər üçün

8-ci siniflər üçün böyük summativ qiymətləndirmə testləri