# Sənədin adı Tip İstiqamət Tarix Göstər
1 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sistemindəki məktəbdənkənar müəssisə haqqında nümunəvi əsasnamə Əsasnamə Məktəbdənkənar müəssisələr
2 Xüsusi istedada malik uşaqların vaxtından əvvəl I sinfə qəbulu Qaydaları Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 17.07.2013
4 Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi qaydası Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 21.01.2010
5 “Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik Fərman Ümumtəhsil məktəbi 16.01.2013
6 Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi Nizamnaməsi Nizamnamə Ümumtəhsil məktəbi 13.01.2011
7 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə Əsasnamə Nazirlik
8 Azərbaycan Respublikası Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri haqqında əsasnamə Əsasnamə Uşaq bağçaları 17.01.1995
9 “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışmanın yaş həddinə çatmış işçinin çalışma müddətinin 5 ildən artıq uzadılmasına yol verən elm, mədəniyyət, səhiyyə və təhsil sahələrinin inkişafında xüsusi xidmətlərin meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqın Qərar Bütün dövlət müsəsisələri 31.10.2011
10 Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti Əmr Ümumtəhsil məktəbi 23.01.2006
11 Səhhəti ilə bağlı imtahandan azad edilmə üçün diaqnozlar Ümumtəhsil məktəbi
12 Dövlət Qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qanun Bütün dövlət müsəsisələri 21.07.2000
13 Əmək Məcəlləsi Məcəllə Bütün dövlət müsəsisələri
14 Ümumi təhsil müəssisələrinə və peşə liseylərinə müəllimlərin işə qəbulnun tənzimlənməsi barədə Əmr Ümumtəhsil məktəbi 21.04.2014
15 "Ən yaxşı məktəb" müsabiqəsinin keçirilməsi qaydaları və ümumtəhsil məktəblərinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətləri Əmr Ümumtəhsil məktəbi 25.02.2008
16 "Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin keçirilməsi qaydaları Əmr Ümumtəhsil məktəbi 25.02.2008
17 Rayon (şəhər) Təhsil Şöbəsi Şurası haqqında Təlimat Təlimat Təhsil Şöbəsi 09.09.2005
18 Formal təhsilin təşkili qaydaları Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 06.08.2010
19 Təhsil müəssisələrində iaşə və tibbi xidmətinin təşkili Qaydası və Normaları Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 25.11.2010
20 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müəllimlərətə ləbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların yerdəyişməsi və işə qəbulu QAYDALARI Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 21.04.2014
21 Təhsil proqramlarının (kurikulumlarının) yerinə yetirilməsi müddəti Ümumtəhsil məktəbi 04.06.2010
22 Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma qaydası Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 14.01.2010
25 Müəllimlərin etik davranış Qaydaları Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 16.05.2014
26 Ümumi təhsili həyata keçirən təhsil müəssisələrində ümumtəhsil fənləri üzrə təhsilalanların biliyinin yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının) həyata keçirilməsinin müvəqqəti QAYDALARI Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 10.05.2012
27 Ümumi təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurası haqqında Əsasnamə Əsasnamə Ümumtəhsil məktəbi 19.11.2010
28 Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 06.11.2014
29 Ümumi təhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair MÜVƏQQƏTİ TƏLİMAT Təlimat Ümumtəhsil məktəbi 02.09.2013
30 Müəllimlərin XIV Qurultayında Nazirin məruzəsi Məruzə 14.12.2013
31 Sinif rəhbəri haqqında əsasnamə Əsasnamə Ümumtəhsil məktəbi 05.03.2009
32 Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 01.05.2014
33 Təhsil Haqqında Qanun Qanun Ümumtəhsil məktəbi 19.06.2009
34 Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi qaydası Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 24.11.2016
35 Təhsil haqqında sənədlərin alınması, saxlanılması , və uçotu haqqında doldurulması, verilməsi TƏLİMAT Təlimat Ümumtəhsil məktəbi
36 Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası Strategiya Ümumtəhsil məktəbi 24.10.2013
38 Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid qaydaları Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 22.06.2010
39 Ümumtəhsil internat məktəblərinin nümunəvi Əsasnaməsi Əsasnamə İnternat məktəblər 05.05.1994
40 Ümumtəhsil məktəbinin valideyn komitəsi haqqında  Əsasnamə Əsasnamə Ümumtəhsil məktəbi
41 Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas sorğu kitabçası Sorğu Ümumtəhsil məktəbi 29.12.2017
42 Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında Qanun Ümumtəhsil məktəbi 22.06.1999
43 Xüsusi təhsil müəssisələri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Əsasnamə Xüsusi təhsil müəssisələri 10.05.2002
44 Uşaq-gənclər idman məktəbləri və ixtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları uşaq-gənclər idman məktəblərinin nümunəvi əsasnaməsi Əsasnamə Məktəbdənkənar müəssisələr
45 Ümumi təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarının tələblərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirən meyarlar Meyarlar Ümumtəhsil məktəbi 28.11.2011
46 Məktəbə hazırlığın təşkili qaydaları Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 08.01.2010
47 Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi əsasnaməsi Əsasnamə Ümumtəhsil məktəbi 17.03.1994
49 Fərdi təhsilin təşkili haqqında Qaydalar Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 29.05.2014
50 Təhsil müəssisələrində çalışan işçilərə Əlavə haqların ödənilməsinə dair Təlimat Təlimat Ümumtəhsil məktəbi 11.12.1996
51 Təhsil, təlim - tərbiyə müəssisələrinin rəhbər, inzibati - təsərrüfat, tədris - köməkçi və digər işçilərinin tutduqları vəzifə ilə yanaşı ixtisasları üzrə dərs yükü (pedaqoji iş) aparmaları haqqında Normalar Ümumtəhsil məktəbi 29.01.1999
52 Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları) Kurikulum Ümumtəhsil məktəbi 03.06.2010
53 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı Sərəncam Regional idarə 24.07.2014
54 Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında Qanun Xüsusi təhsil müəssisələri 05.06.2001
55 İnteqrasiya təlimli təhsil müəssisələrində təhsilin təşkili QAYDALARI Qərar Xüsusi təhsil müəssisələri 29.05.2002
56 Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyahısının və evdə təhsilin təşkili Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Qaydalar EFTM 10.05.2002
57 Azərbaycan Respublikası dövlət ümumtəhsil məktəblərinin, litseylərin və gimnaziyaların nümunəvi ştatları haqqında Qərar Ümumtəhsil məktəbi 26.05.1996
58 2014-2015-ci dərs ili üçün ümumtəhsil məktəblərində təşkil olunan fərdi təhsilin nümunəvi TƏDRİS PLANI Tədris Planı Ümumtəhsil məktəbi 16.07.2014
59 Fərdi təhsilin tədris Planına dair qeydlər Tədris Planı Ümumtəhsil məktəbi 16.07.2014
60 Təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri, şagird yerləri ilə təminat normativləri Normativlər Bütün dövlət müsəsisələri 03.08.2012
61 İnternat məktəblərinin, internat tipli liseylərin və gimnaziyaların rəhbər işçilərinin, inzibati-təsərrüfat, tədris-köməkçi və xidmətedici heyətinin nümunəvi ştatları Normativlər İnternat məktəblər 23.06.2006
62 Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) qaydaları Qaydalar Bütün dövlət müsəsisələri 13.05.2003
63 Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə ƏSASNAMƏ Əsasnamə Bütün dövlət müsəsisələri 29.04.2002
64 “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı Fəaliyyət Planı Bütün dövlət müsəsisələri 19.01.2015
65 Statistik hesabatların formalaşdırılması, təqdimi və qəbul olunması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri Əmr Bütün dövlət müsəsisələri 02.09.2013
66 Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair TƏLİMAT Təlimat Bütün dövlət müsəsisələri 27.09.2003
67 Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının tənzimlənməsi haqqında Qərar Bütün dövlət müsəsisələri 30.08.2013
68 Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında Qərar Ümumtəhsil məktəbi 24.11.2010
69 “Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli 215 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə Qərar Ümumtəhsil məktəbi 27.12.2013
70 Büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlarda tədris məşğələlərinin aparılmasına cəlb edilən işçilərin əməyinin saathesabı ödənilməsi məbləğləri haqqında Qərar Ümumtəhsil məktəbi 20.11.2000
71 Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) dəyişikliklər Qərar Ümumtəhsil məktəbi 14.07.2004
72 Azərbaycan Respublikasında «Bilik günü»nün təsis edilməsi və təhsil müəssisələrində iş rejiminin tənzimlənməsi haqqında Fərman Ümumtəhsil məktəbi 21.08.2004
73 Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyinin əqli və fiziki inkişafında qüsurlar olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəblərinin rəhbər işçiləri, inzibati-təsərrüfat, tədris-yardımçı və xidmət işçiləri heyətinin nümunəvi ştatları haqqında Qərar Xüsusi təhsil müəssisələri 09.01.1992
74 Bütün tipdən olan internat məktəblərdə, əqli və ya fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlar üçün internat məktəblərdə, uşaq evlərində, yetim və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar üçün internat məktəblərdə tərbiyə olunan uşaq və yeniyetmələrin geyim, ayaqqab Qərar Xüsusi təhsil müəssisələri 17.01.1994
75 Azərbaycan Respublikası dövlət ümumtəhsil məktəblərinin, litseylərin və gimnaziyaların nümunəvi ştatları haqqında Qərar Ümumtəhsil məktəbi 26.05.1996
76 Təhsil sistemində olan rayon və şəhər (rayon bölgüsü olmayan şəhər) metodkabinələrinin nümunəvi ştatı haqqında Qərar Təhsil Şöbəsi 29.05.1996
77 Xüsusi təhsilə cəlb olunanların valideynlərinə və ya digər qanuni nümayəndələrinə uşaqlarını xüsusi təhsil müəssisəsinə, sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzlərinə və tibb müəssisələrinə aparıb-gətirmək üçün müavinətin həcminin müəyyən edilməsi haqqında Qərar Xüsusi təhsil müəssisələri 25.12.2001
78 Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təlim-tərbiyə və təhsil müəssisələrinin yaradılması, genişləndirilməsi, yenidən təşkili və ləğv edilməsi Qaydaları Qərar Ümumtəhsil məktəbi 14.05.2003
79 Ümumi təhsil müəssisələrinin ilk dərs məşğələsi haqqında Əmr Ümumtəhsil məktəbi 13.09.2013
80 Tədris planlarına dair «Qeydlər»in təkmilləşdirilmiş variantının təsdiq edilməsi barədə Əmr Ümumtəhsil məktəbi 21.08.2002
81 Məktəbəqədər, ümumi, ilk peşə-ixtisas və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin rəhbər və pedaqoji kadrlari üçün ixtisasartirma təhsilinin Kurikulum çərçivəsi Təlimat Ümumtəhsil məktəbi 18.04.2012
82 Fiziki cəhətdən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların evdə fərdi təhsil məktəblərinin 2007/2008-ci dərs ili üçün TƏDRİS PLANI Tədris Planı Xüsusi təhsil müəssisələri 20.06.2007
83 Təhsil müəssisələrində çalışan işçilərə əlavə haqların ödənilməsinə dair təlimat"la əlaqədar yerlərdən daxil olan sorğulara cavab  Məktub Ümumtəhsil məktəbi 05.03.1997
84 “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”ndə dəyişikliklər edilməsi haqqında” Əmr Ümumtəhsil məktəbi 11/24/2014
85 “Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimat”a dəyişiklik Əmr Ümumtəhsil məktəbi 7/7/2014
86 Ümumi təhsil müəssisələrində ümumi orta təhsil üzrə xüsusi nümunəli şəhadətnamə almağa namizəd şagirdlərin müəyyənləşdirilməsi Qaydası Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 5/1/2015
87 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların yerdəyişməsi və işə qəbulu QAYDALARI Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 4/29/2015
88 Ümumi təhsil pilləsinin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinin eksternat təhsilalma formasında vaxtından əvvəl bitirilməsi Qaydaları Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 5/1/2015
89 Tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunduğu pilot məktəblərin şəbəkəsinin genişləndirilməsi və pilot müəssisələrin 2015-2016-cı dərs ili üçün tədris planlarının təsdiqi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri Əmr Ümumtəhsil məktəbi 6/8/2015
90 Ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin mütaliə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və onlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması ilə bağlı tədbirlər barədə Əmr Ümumtəhsil məktəbi 12/16/2014
91 2014-2015-ci dərs ilində lisey, məktəb-lisey və gimnaziyaların təmayül sinifləri üçün NÜMUNƏVİ TƏDRİS PLANI Tədris Planı Lisey və gimnaziyalar 8/5/2014
92 Tədris planına dair qeydlər Tədris Planına dair qeydlər Lisey və gimnaziyalar 8/5/2014
93 Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti Qaydası Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 5/8/2012
94 Tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunduğu pilot məktəblərin şəbəkəsinin genişləndirilməsi və pilot müəssisələrin 2015-2016-cı dərs ili üçün tədris planlarının təsdiqi haqqında Əmr Ümumtəhsil məktəbi 6/8/2015
95 2015-2016-cıdərs ilindən tam orta təhsil səviyyəsində təmayülləşmənin tətbiq olunması nəzərdə tutulmuş yeni pilot ümumi təhsil müəssisələrinin siyahısı Əmrə əlavə Ümumtəhsil məktəbi 6/8/2015
96 Təmayül siniflər üçün nümunəvi tədris planları Əmrə əlavə Ümumtəhsil məktəbi 6/8/2015
97 Ümumtəhsil məktəblərində 2015-2016-cı tədris ilinin ilk dərs məşğələsi haqqında Əmr Ümumtəhsil məktəbi 9/10/2015
98 Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A RI Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 9/2/2013
99 Təhsil sistemində çalışan qabaqcıl işçilərin Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı və Fəxri Fərmanı ilə təltif olunması Q A Y D A L A R I  Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 4/4/2002
100 Kurikulumdan vəsait Kurikulum Ümumtəhsil məktəbi
101 Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında Təlimat Ümumtəhsil məktəbi 25.03.1994
102 MÜƏLLİMLƏRİN YERDƏYİŞMƏSİ VƏ İŞƏ QƏBULU ÜÇÜN MÜSAHIBƏ PROQRAMI Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 28.12.2015
103 Ümumi təhsil müəssisələrində rəhbər vəzifələrə namizədlərin müəyyənləşdirilməsi qaydaları Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 29.12.2015
104 Məktəb direktorlarının hazırlanması və seçilmsi üzrə müsabiqənin keçirilməsi barədə Əmr Ümumtəhsil məktəbi 29.12.2015
105 Təhsil müəssisəsində təhsilalanlara pulsuz tibbi xidmətin göstərilməsi Qaydası Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 25.11.2010
106 Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında Qərar Ümumtəhsil məktəbi 14.05.2010
107 Ümumi təhsil müəssisələrinin direktoru vəzifəsinə işə qəbul və direktorların yerdəyişməsi üzrə qaydalar Qaydalar Ümumtəhsil məktəbi 11.03.2016
108 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sistemində direktor vəzifəsi vakant olan ümumi təhsil müəssisələrinin siyahısı Siyahı Ümumtəhsil məktəbi
109 TƏHSİL PROSESİ İŞTİRAKÇILARI ÜÇÜN ETİK STANDARTLAR MODELİ
110 Azərbaycan Respublikasının Fəxri adları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Əsasnamə 14.05.1999
111 «İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə mənfi təsir göstərən digər amillər olan əmək şəraitli iş yerləri üzrə iş vaxtının konkret müddəti göstərilməklə peşələrin, vəzifələrin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə Qərar Bütün müəssisələr 12.08.2003
112 2016-2017-ci tədris ili üçün müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi üzrə müsabiqəyə çıxarılan vakant yerlər barədə məlumat Vakant yerlər
113 Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi Qaydası Qərar Bütün müəssisələr 06.09.2010
114 Müəllim müsabiqəsinin III mərhələsində müsahibə üçün istifadə olunan mövzular.
115 Müəllim müsabiqəsinin III mərhələsində müsahibə üçün istifadə olunan mövzular.(Rus bölməsi)
116 Diaqnostik qiymətləndirilmədən keçən müəllimlərin əməkhaqlarında artım və onun hesablanması qaydası Qaydalar
117 Təhsil müəssisələrinin adlarının dəyişdirilməsi barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri Əmr Internat məktəblər 28 iyul 2016
118 Ümumi təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi Əsasnamə Ümumtəhsil məktəbi
119 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinə direktor vəzifəsinə işə qəbul Qaydaları Əmr Ümumtəhsil məktəbi
120 2017-2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin x sinifləri üçün “NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ” fakültativ kurs PROQRAMI Təhsil Nazirliyi Ümumtəhsil məktəbi
121 2017-2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin x sinifləri üçün “İQTİSADİYYATIN ƏSASLARI” fakültativ kurs PROQRAMI Təhsil Nazirliyi Ümumtəhsil məktəbi