E-mail Şifrə

Summativ qiymətləndirmə 3-cü sinifSummativ qiymətləndirmə III-sinifI yarımil / I полугодие

Bütün fənlər / Variant A

Bütün fənlər / Variant B

Все предметы / Вариант А

Ana dili summativ qiymətləndirmə.

Azərbaycan dili / III-sinif / Yeni

Riyaziyyatdan summativ qiymətləndirmə.

Riyaziyyat / III-sinif / Yeni

Vurma əməlləri 1-dən 2-yə kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 3-ə kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 4-ə kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 5-ə kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 6-ya kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 7-yə kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 8-ə kimi | На русском языке

Vurma əməlləri 1-dən 9-a kimi | На русском языке

Bölmə əməli

Bölmə əməlləri 1-dən 2-yə kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 3-ə kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 4-ə kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 5-ə kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 6-ya kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 7-yə kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 8-ə kimi | На русском языке

Bölmə əməlləri 1-dən 9-a kimi | На русском языке

Həyat bilgisindən summativ qiymətləndirmə.

Həyat bilgisi / III-sinif / Yeni

İnformatika - summativ qiymətləndirmə.

İnformatika / III-sinif / Yeni

Texnologiya - summativ qiymətləndirmə.

Texnologiya / III-sinif / Yeni

Təsviri incəsənət - summativ qiymətləndirmə.

Təsviri incəsənət / III-sinif / Yeni