Sıra Fənn Adı Mövzu Tarix Göstər
1 Riyaziyyat 6-nı və 7-ni vurma 2015
2 Riyaziyyat Kəpənək üçün qısa yol 4-ə vurma və bölmə 2015
3 Riyaziyyat Günəşin qonaqları 4-ə və 5-ə vurma
4 Riyaziyyat Dərs №1 Dərs №1
5 Riyaziyyat "Məstana süd tapmaqda kömək et" 20 dairəsində toplama və çıxma
6 Riyaziyyat "Vaqonu qoş" 20 dairəsində toplama və çıxma
7 Riyaziyyat "Xəzinəni tap" 20 dairəsində toplama və çıxma
8 Riyaziyyat "Xəzinəni tapmaqda Məstana kömək et" 20 dairəsində toplama və çıxma
9 Riyaziyyat İnteraktiv oyun 20 dairəsində hesabla
10 Riyaziyyat Şifahi hesabla 15 dairəsində toplama
11 məktəbdə qiymətləndirmə qaydaları 11/1/12 12:52
13 Cəbr-7 sinif Qüvvət 12/5/12 12:56
14 Cəbr-7 Hasilin və qüvvətin qüvvətə yüksəldilməsi 12/5/12 12:57
15 Cəbr-7 sinif Birhədlilər və onun standart şəkli 12/6/12 8:45
16 İnformatika-9sinif Elektron cədvəl verilənləri 12/6/12 8:52
17 Sfera4 12/6/12 8:58
18 Triqonometriya nədir? 12/6/12 9:05
19 Nyuton binomu 12/6/12 9:08
20 Riyaziyyat-5 sinif 12/6/12 9:16
21 riyaziyyat-5sinif Qarışıq ədədlər 12/6/12 9:18
22 kəsrlərin modellərlə izahı 12/6/12 20:06
23 Şkala və koordinatlar 12/6/12 20:07
24 Məntiq 12/6/12 23:34
25 Microsoft Office - ümumi məlumat 12/8/12 17:28
26 Alqoritmləşdirmə 12/8/12 17:28
27 Fəsillər 12/8/12 16:37
28 Delphi proqramlaşdırma mühiti ilə tanışlıq.Proqram təminatı və interfeysin yaradılması 12/8/12 17:21
29 Delphi proqramlaşdırma mühitində işlənmiş standart nümunələr 12/8/12 17:24
30 Ümumi fizika kursuna aid test nümunələri (500 sual) 12/8/12 17:26
31 Delphi-massivlər 12/8/12 17:27