E-mail Şifrə

Summativ qiymətləndirmə 9-cu sinifSummativ qiymətləndirmə IX-sinif

IX-sinif

Azərbaycan dili / Yeni

Riyaziyyat / Yeni

İngilis dili / Yeni


Azərbaycan dili və riyaziyyat fənləri / Variant A

Azərbaycan dili və riyaziyyat fənləri / Variant B