E-mail Şifrə

Summativ qiymətləndirmə 9-cu sinifSummativ qiymətləndirmə IX-sinif

IX-sinif

Azərbaycan dili / 25 qapalı sual daxildir / Yeni

Azərbaycan dili / 30 qapalı sual daxildir

Riyaziyyat / Yeni

İngilis dili / Yeni


Azərbaycan dili və riyaziyyat fənləri / Variant A

Azərbaycan dili və riyaziyyat fənləri / Variant B