ORTA STATISTIK AMERIKALI ILƏ BILIYINIZI MÜQAYISƏ ETMƏK ISTƏYIRSINIZ?

ABŞ-ın PEW elmi-tədqiqat mərkəzi insanların onlara məktəbdə öyrədilən biliklərdən heç olmazsa ümumi şəkildə nəsə bildiklərini müəyyən etmək üçün test hazırlamışdır. Testi keçən insanların böyük əksəriyyətinin məktəb proqramından heç nə yadında qalmadığı müəyyən edilmişdir. Testin bütün suallarına yalnız 6% amerikalı cavab verə bilmişdir. Məlum olmuşdur ki, testdə iştirak edənlərin 86%-i yalnız ən sadə suallara cavab verə bilmişdir. 73% iştirakçının isə astronomiya ilə astrologiya arasında fərqi bilmədikləri aşkara çıxmışdır. Suyun qaynama temperaturu haqqında suala testdə iştirak edən amerikalıların yalnız 34%-i düz cavab verə bilmişdir. Bəs Siz neçə faiz sualı düzgün cavablandıra biləcəksiniz? Sizcə testin sonunda nəticələrə görə utanmayacaqsanız? Nəticələriniz Sizi qane etsə onu paylaşa da bilərsiniz. Uğurlar!


TESTƏ BAŞLA100%x200 Qalan sualların sayı (12 sualdan 1)