E-mail Şifrə

Summativ qiymətləndirməBöyük summativ qiymətləndirmə I-sinif

Yeni : Ana dili / Riyaziyyat / Həyat bilgisi

40 Sual / I-sinif / Variant A

Azərbaycan dilindən böyük summativ qiymətləndirmə.

Azərbaycan dili / I-sinif / Variant A

Azərbaycan dili / I-sinif / Variant B

Riyaziyyatdan böyük summativ qiymətləndirmə.

Riyaziyyat / I-sinif / Variant A

Riyaziyyat / I-sinif / Variant B

Həyat bilgisindən böyük summativ qiymətləndirmə.

Həyat bilgisi / I-sinif / Variant A

Həyat bilgisi / I-sinif / Variant B