E-mail Şifrə

Summativ qiymətləndirmə 7-ci sinifSummativ qiymətləndirmə VII-sinif

Azərbaycan dili summativ qiymətləndirmə.

Azərbaycan dili / VII-sinif / Variant A