E-mail Şifrə

Summativ qiymətləndirmə 8-ci sinifSummativ qiymətləndirmə VIII-sinif

VIII-sinif

Azərbaycan dili / VIII-sinif / Variant A


Azərbaycan tarixi / VIII-sinif / Variant A

Azərbaycan tarixi / VIII-sinif / Variant B