E-mail Şifrə

Summativ qiymətləndirmə 4-cü sinifMəntiqi testlər

4-cü sinif şagirdləri üçün riyaziyyatdan məntiqi testlər

Məntiqi testlər / IV-sinif / Variant A / 10 sual

Məntiqi testlər / IV-sinif / Variant B / 10 sual

Məntiqi testlər / IV-sinif / Variant C / 10 sual

Məntiqi testlər / IV-sinif / Variant D / 10 sual

Məntiqi testlər / IV-sinif / Variant E / 10 sualMəntiqi testlər / IV-sinif / Variant A / 20 sual

Məntiqi testlər / IV-sinif / Variant B / 20 sual

Summativ qiymətləndirmə IV-sinif

Yeni : Azərbaycan dili / Riyaziyyat / Həyat bilgisi / İnformatika / İngilis dili

60 Sual / II-sinif / Variant A

Ana dili summativ qiymətləndirmə.

Azərbaycan dili / IV-sinif / Variant A

Azərbaycan dili / IV-sinif / Variant B

Riyaziyyatdan summativ qiymətləndirmə.

Riyaziyyat / IV-sinif / Variant A

Riyaziyyat / IV-sinif / Variant B

Həyat bilgisindən summativ qiymətləndirmə.

Həyat bilgisi / IV-sinif / Variant A

Həyat bilgisi / IV-sinif / Variant B