E-mail Şifrə

Summativ qiymətləndirmə 6-cı sinifSummativ qiymətləndirmə VI-sinifAna dili summativ qiymətləndirmə.

Ana dili / 6-cı sinif / Variant A

Ana dili / 6-cı sinif / Variant B

Riyaziyyatdan summativ qiymətləndirmə.

Riyaziyyat / 6-cı sinif / Variant A

Riyaziyyat / 6-cı sinif / Variant B

Azərbaycan tarixi summativ qiymətləndirmə.

Azərbaycan tarixi / 6-cı sinif / Variant A

Azərbaycan tarixi / 6-cı sinif / Variant B

İnformatika - summativ qiymətləndirmə.

İnformatika / 6-cı sinif / Variant A

İnformatika / 6-cı sinif / Variant B

Biologiya - summativ qiymətləndirmə.

Biologiya / 6-cı sinif / Variant A

Biologiya / 6-cı sinif / Variant B

Coğrafiya - summativ qiymətləndirmə.

Coğrafiya / 6-cı sinif / Variant A

Coğrafiya / 6-cı sinif / Variant B

İngilis dili - summativ qiymətləndirmə.

İngilis dili / 6-cı sinif / Variant A

İngilis dili / 6-cı sinif / Variant B