E-mail Şifrə

Summativ qiymətləndirmə 3-cü sinifSummativ qiymətləndirmə III-sinifI yarımil / I полугодие

Bütün fənlər / Variant A

Bütün fənlər / Variant B

Все предметы / Вариант А

Ana dili summativ qiymətləndirmə.

Azərbaycan dili / III-sinif / Yeni

Riyaziyyatdan summativ qiymətləndirmə.

Riyaziyyat / III-sinif / Yeni

Həyat bilgisindən summativ qiymətləndirmə.

Həyat bilgisi / III-sinif / Yeni

İnformatika - summativ qiymətləndirmə.

İnformatika / III-sinif / Yeni

Texnologiya - summativ qiymətləndirmə.

Texnologiya / III-sinif / Yeni

Təsviri incəsənət - summativ qiymətləndirmə.

Təsviri incəsənət / III-sinif / Yeni