E-mail Şifrə

Summativ qiymətləndirməSummativ qiymətləndirmə II-sinif

Yeni : Azərbaycan dili / Riyaziyyat / Həyat bilgisi / İnformatika / İngilis dili

60 Sual / II-sinif / Variant A

Ana dili summativ qiymətləndirmə.

Azərbaycan dili / II-sinif

Azərbaycan dili / II-sinif / Yeni

Riyaziyyatdan summativ qiymətləndirmə.

Riyaziyyat / II-sinif

Riyaziyyat / II-sinif / Yeni

Həyat bilgisindən summativ qiymətləndirmə.

Həyat bilgisi / II-sinif

Həyat bilgisi / II-sinif / Yeni

İnformatika - summativ qiymətləndirmə.

İnformatika / II-sinif

İnformatika / II-sinif / Yeni

Texnologiya - summativ qiymətləndirmə.

Texnologiya / II-sinif

Texnologiya / II-sinif / Yeni

Təsviri incəsənət - summativ qiymətləndirmə.

Təsviri incəsənət / II-sinif