Paylaş

Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza

I hissə

II hissəyə keçid
III hissəyə keçid