Abunəlik


Əmək qanunvericiliyi və onun icrası ilə bağlı məsələlər

Əmək müqaviləsinin bağlanması, əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları.

Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları

VI hissə
I-II hissə

III hissə

IV hissə

V hissə

VI hissə

VII hissə

VIII hissə


Dövlət qulluğuna hazırlıq üçün onlayn test (5-6-cı təsnifat \ 100 sual)
Dövlət qulluğuna hazırlıq üçün onlayn test (7-ci təsnifat \ 100 sual)
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sistemində direktor vəzifəsi vakant olan ümumi təhsil müəssisələrinin siyahısı

Əmək qanunvericiliyi və onun icrası ilə bağlı məsələlər

Əmək müqaviləsinin bağlanması, əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları.

Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları

VI hissə97. Əmək müqaviləsinin tərəfləri, məzmunu və forması98. Əmək müqaviləsi hansı müddətə bağlanıla bilər?99. İşə qəbul edilərkən sınaq müddəti hansı müddətə bağlanılır? Kimlərə sınaq müddəti şamil edilmir?100. İşçi ilə işəgötürən arasında əmək münasibətləri nə vaxtdan yaranır?101. Müddətli əmək müqaviləsi hansı halda bağlana bilər?102. Müddətli əmək müqaviləsində göstərilən müddət bitdikdən sonrakı bir həftə ərzində tərəflərdən heç biri müqaviləyə xitam verilməsini tələb etmirsə, həmin əmək müqaviləsi hansı müddətə uzadılmış hesab olunur?103. Əvəzçilik üzrə əlavə iş yerində işləməyə əsas iş yeri üzrə işəgötürənin razılığı tələb olunurmu?104. Müvəqqəti əvəzçilik nədir və necə yerinə yetirilir?105. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları hansılardır?106. Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydası necədir?107. İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi hansı hallarda ləğv edilə bilər?108. İxtisar aparılarkən təhsil və ya peşəkarlıq səviyyələri eyni olduqda hansı kateqoriyadan olan işçilərə üstünlük verilir?109. Hansı hallar işçinin əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozması hesab edilir?110. Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları hansılardır?111. Əmək müqaviləsinin ləğvi zamanı əmrdə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə istinad edilməlidirmi?112. Çalışmanın son yaş həddinə (65 yaş) çatmış pedaqqoji işçilərin əmək fəaliyyətini davam etdirməsi ilə əlaqədar prosedurlar necə müəyyənləşdirilir?113. 70 yaşdan yuxarı pedaqoji işçilərin əmək fəaliyyətini davam etdirməsi ilə bağlı prosedurlar necə müəyyənləşdirilir?114. İşdən çıxan işçiyə əmək kitabçası neçə gün ərzində verilməlidir?115. Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərə hansı təminatlar nəzərdə tutulur?116. Hansı halda əmək müqaviləsinin ləğvi zamanı müəssisə həmkarlar ittifaqı təşkilatından qabaqcadan razılıq alınmalıdır?117. İşçi işdən çıxarıldığını qanunsuz hesab edirsə, hansı addımı atmalıdır?118. İşçi müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduğu zaman iş yeri saxlanılırmı?Abunəlik

© Company 2016