Paylaş

Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza

İş və istirahət vaxtı ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza (davamı)III hissə (davamı)
I hissəyə keçid
II hissəyə keçid
III hissəyə keçid
IV hissəyə keçid
IV hissəyə keçid (davamı)