Paylaş

TƏHSIL MÜƏSSISƏLƏRI RƏHBƏRLƏRI ÜÇÜN MƏKTƏB SƏNƏDLƏRININ APARILMASI HAQQINDA TƏLIMATLAR TOPLUSU
II hissə

I hissəyə keçid

Sistemdən tam istifadə etmək üçün abunə olun

I hissə

  • Məktəb üzrə əmr kitabının aparılmasına dair göstərişlər
  • Məktəb pedaqoji şurasının protokolu kitabının aparılmasına dair göstərişlər
  • Buraxılan və əvəz edilən dərslərin uçotu kitabının aparılmasına dair göstərişlər
  • Pedaqoji işçilərin şəxsi heyətinin uçotu kitabının aparılmasına dair göstərişlər

II hissə

  • Ümumi orta təhsil haqqında şəhadətnamə blanklarının uçotu və verilməsi kitabının aparılmasına dair göstərişlər
  • Tam orta təhsil haqqında attestat blanklarının uçotu və verilməsi kitabının aparılmasına dair göstərişlər
  • Dərsdənkənar məşğələ jurnalının aparılmasına dair göstərişlər
  • Şagirdin şəxsi işinin aparılmasına dair göstərişlər
  • Sinif jurnalının aparılmasına dair göstərişlər