Paylaş

Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza

İş və istirahət vaxtı ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ bazaIII hissə
IV hissəyə keçid
IV hissəyə keçid (davamı)
III hissəyə keçid (davamı)
II hissəyə keçid
I hissəyə keçid