100%x200 Testin bitməsinə qalan sualların sayı (10-cu sualdan 1)Tapşırığın nəticələri

Ümumi sual sayı:-

Düzgün cavabların sayı:-

Səhv cavabların sayı:-

Cavab verilməyib:-