Müəllim toleranrlığının qiymətləndirilməsi anketi

Müasir dövrdə tolerantlıq müəllim peşəsinin əsas keyfiyyətlərindən biri hesab edilir. Şagirdi olduğu kimi qəbul etmək uğurlu pedaqoji fəaliyyətin əsasını təşkil edir. Aşağıdakı sualları cavablandırmaqla müəllim kimi nə qədər tolerant olduğunuzu qiymətləndirə bilərsiniz.


TESTƏ BAŞLA


...

...

...


100%x200 Sualların sayı (10 sualdan 1)