Qeyri-ixtisas müəllimləri üçün informatikadan onlayn testDüzgün cavabların sayı:


Faizi:Düzgün
cavablar
Sizin
cavablar
Müqaisə Sual