NEÇƏ HEYVANI DÜZGÜN TAPA BİLƏRSƏN?
NEÇƏ HEYVANI DÜZGÜN TAPA BİLƏRSƏN?

Cavab verdim!