E-mail Şifrə

Qeyri-ixtisas müəllimləri üçünQeyri-ixtisas müəllimləri üçün informatikadan onlayn test

İnformatikadan onlayn test

İnformatika / 20 Sual / Variant A


İnformatika / 20 Sual / Variant B