Sıra Fənn Adı Mövzu Tarix Göstər
32 Əməliyyat sistemləri 12/8/12 17:28
33 DELPHİ mühitində OBJECT PASCAL-da proqramlaşdırma 12/8/12 17:29
34 7.BUDAQLANAN ALQORİTMLƏRİN PROQRAMLAŞDIRILMASI 12/8/12 17:29
35 10.Delphi mühitində verilənlər bazası 12/8/12 17:29
36 4.Turbo Pascalda dövri operatorlar və onlara aid proqram tərtibi 12/8/12 17:30
37 ders planı 12/10/12 10:34
38 Dərs planı 12/10/12 20:26
39 Healthy Eating 12/10/12 20:35
40 Kəsrlər (ümumiləşdirici dərs) 12/11/12 0:10
41 Ders 12/12/12 18:00
42 Kimyəvi reaksiyanın tipləri-təqdimat 12/13/12 22:27
43 Alüminium-gələcəyin metalıdır 12/16/12 17:43
44 Balaca şahzadə 12/17/12 20:53
45 turşular 12/20/12 23:02
46 Bağçalar 12/21/12 15:37
47 Məktəblər 12/21/12 15:37
48 Dərs cədvəli 12/21/12 15:37
49 Vəzifə borcları 12/21/12 15:38
50 Həndəsi fiqurlar 12/21/12 22:18
51 Barbiyə kömək 12/21/12 22:30
52 Bucaqlar 12/21/12 22:32
53 Bucaqların transporterlə ölçülməsi 12/21/12 22:33
54 Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması 12/22/12 23:00
55 İbtidai təhsil pilləsində qiymətləndirmənin aparılması barədə 12/22/12 23:04
56 Mətnin formatlanması - 6 sinif informatika 12/25/12 8:34
57 6-sinif informatika tekrar 12/25/12 8:35
58 Qarışıq ədədlər 5-ci sinif 12/25/12 10:52
59 İnformatika KSQ və BSQ qiymətləndirmə testlər (2-ci sinif) 12/25/12 20:45
60 İnformatika KSQ və BSQ qiymətləndirmə testlər (2-ci sinif) 12/25/12 20:46
61 İnformatika KSQ və BSQ qiymətləndirmə testlər (2-ci sinif) 12/25/12 20:47