Müəllimlərin sınaq qiymətləndirilməsi testləri


Suallar Sual sayı Düzgün cavab sayı Faizi Səhv cavab sayı Cavab verilməyən sualların sayı
Fənn 40
Metodika 20
Cəmi: 60

Düzgün
cavablar
Sizin
cavablar
Müqaisə Sual