E-mail Şifrə

Summativ qiymətləndirmə 4-cü sinifSummativ qiymətləndirmə IV-sinif

Ana dili summativ qiymətləndirmə.

Azərbaycan dili / IV-sinif / Variant A

Azərbaycan dili / IV-sinif / Variant B

Riyaziyyatdan summativ qiymətləndirmə.

Riyaziyyat / IV-sinif / Variant A

Riyaziyyat / IV-sinif / Variant B

Həyat bilgisindən summativ qiymətləndirmə.

Həyat bilgisi / IV-sinif / Variant A

Həyat bilgisi / IV-sinif / Variant B