3-cü sinif - Summativ qiymətləndirmə

Bütün fənlər üzrə

Variant A
Suallar Qiymət Düzgün cavab sayı Faizi Səhv cavab sayı Cavab verilməyən sualların sayı
Ana dili 10
Riyaziyyat 10
Həyat bilgisi 10
İnformatika 10
Texnologiya 10
İncəsənət 10
İngilis dili 10
Cəmi: -

Düzgün
cavablar
Sizin
cavablar
Müqaisə Sual

Ana diliRiyaziyyatHəyat bilgisiİnformatikaTexnologiyaTəsviri incəsənətİngilis dili